SILVER RUN 08.10.2022 R. UWAGA ZMIANA TERMINU!

Szanowni Biegacze,

przekazujemy ważne informacje dotyczące zmiany terminów zawodów charytatywnych Silver Run  08.10.2022 r.

Mając na uwadze kilka czynników związanych z Państwa bezpieczeństwem i  niekorzystnych dla rozegrania udanych zawodów w tym terminie m.in.:

– zbyt niska frekwencja zapisanych i opłaconych Zawodników (brak wystarczających środków na organizację zawodów charytatywnych i brak środków na treningi dla dzieci i młodzieży z domów dziecka)
– organizacja dużych zawodów MTB w Srebrnej Górze 08.10.2022 r. reaktywowanych po 3 latach (brak konsultacji organizatora rajdu z Fundacją, trasy MTB kolizyjne z trasami biegowymi, względy bezpieczeństwa) jako pierwsi ustaliliśmy termin zawodów, a organizator zawodów MTB  stwarza zagrożenie dla jednych i drugich Zawodników;
– kolizja tras  z innymi zawodami w sąsiedztwie; Walimskie Biegi Górskie 08.10.2022 r. ( również termin tych zawodów  był ustalony  po  Silver Run,  które były wcześniej ogłoszone i zamieszczone w kalendarzach) ten organizator naraża Zawodników na błędy w pokonaniu trasy 42 km  przez nakładanie się tras;

Ze względu na powyższe czynniki  zgodnie z zapisem w regulaminie, zdecydowaliśmy o przeniesieniu zawodów na przyszły rok 2023, dając również możliwość konsultacji nowego terminu dla Państwa jako już zapisanych Zawodników.

Proponowane terminy muszą uwzględniać inne zawody w tym rejonie i znaczące imprezy biegowe w woj. Dolnośląskim, oraz nie kolidować z wydarzeniami w Muzeum Twierdzy Srebrna Góra, dlatego proponujemy jeden z trzech terminów, gdzie jeden może być Państwa propozycją:

1. 18.03.2023 r.

2. 03.06.2023 r.

3. Państwa propozycja…

Prosimy o wiadomość zwrotną jaki termin zawodów Państwo preferują poprzez e-mail, lub komentarz pod informacją w mediach społecznościowych, mając na uwadze również czynniki o których wspomnieliśmy powyżej.